Category D: 33.7 Combination Product Complementary Medicine: Combination Product This medicine has not been evaluated by the SAHPRA. This medicine is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Scheduling Status

S0

Proprietary Name and Dosage Form

Planted Capsules Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you PLANTED is available without a doctor’s prescription. Nevertheless, you still need to use PLANTED carefully to get the best results from it.
 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share PLANTED with any other person.
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice.
 • You must see a doctor if your symptoms worsen or do not improve

WHAT PLANTED CONTAINS

The active substances are:

Ingredient Amount per 1 Capsule
Linum usitatissimum (Linseed)
[seed]
749,88 mg
Cyanocobalamin (Vitamin B12) 100 µg
Cholecalciferol (Vitamin D3) 25 µg

The other ingredients are:

 • veggie capsule
 • Sugar free

WHAT PLANTED IS USED FOR

 • Source of Omega-3 fatty acids for the maintenance of good health
 • A factor in the maintenance of good health.

BEFORE YOU TAKE PLANTED

Do not use:
 • if you are hypersensitive (allergic) to any of the ingredients in PLANTED
In general, health supplements should not be intended for supply to any children under the age of seven (7) months old unless where supplementation is medically warranted.

Take special care with PLANTED

Consult a health care practitioner prior to use if you are pregnant, intending on becoming pregnant or breastfeeding. A varied diet is the most effective and safe way to achieve good nutrition, health, body composition as well as mental and physical performance

HOW TO USE PLANTED

Take one capsule once daily or as directed by a health care practitioner.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

PLANTED can have side effects. Not all side effects reported for this medicine are included in this leaflet. Should your general health worsen or if you experience any untoward effect while taking this medicine, please consult your health care provider for advice. Tell your doctor if you notice any of the following:
 • Hypersensitivity reaction (such as a rash)
If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

STORING AND DISPOSING OF PLANTED

Store all medicines out of reach of children. Store in a dark, dry place at or below 25˚C. Keep the container tightly closed. Do not use after the expiry date stated on the bottle.

PRESENTATION OF PLANTED

Clear, glass jar with aluminium screw lid.

IDENTIFICATION OF PLANTED

Clear, size 00 capsule filled with brown powder.

REGISTRATION NO.

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use.

DATE OF PUBLICATION

February 2022

ACCESS TO THE CORRESPONDING PROFESSIONAL INFORMATION

www.tuluasun.com

Kategorie D: 33.7 Kombinasieproduk Aanvullende medisyne: Kombinasieproduk Hierdie medisyne is nie deur die SAHPRA geëvalueer nie. Hierdie medisyne is nie bedoel om enige siekte te diagnoseer, behandel, genees of te voorkom nie.

skedulering status

S0

BENAMING EN DOSERINGSVORM

Planted Kapsules Lees die hele pamflet sorgvuldig deur, want dit bevat belangrike inligting vir u PLANTED is beskikbaar sonder voorskrif van 'n dokter. Nietemin, u moet nog steeds PLANTED versigtig gebruik om die beste resultate daaruit te kry.
 • Bewaar hierdie pamflet. Miskien moet u dit weer lees.
 • Moenie PLANTED met enige ander persoon deel nie.
 • Vra u apteker of u meer inligting of advies benodig.
 • U moet 'n dokter sien as u simptome vererger of nie verbeter nie.

WAT PLANTED BEVAT

Die aktiewe stowwe is:

Bestanddeel Hoeveelheid per 1 Kapsule
Linum usitatissimum (Lynsaad)
[saad]
749,88 mg
Sianokobalamien (Vitamine B12) 100 µg
Cholekalsiferol (Vitamine D3) 25 µg

Die ander bestanddele is:

 • groente-kapsule
 • Suikervry

WAARVOOR PLANTED GEBRUIK WORD

 • Bron van Omega-3-vetsure vir die handhawing van goeie gesondheid
 • 'n Faktor in die handhawing van goeie gesondheid.

VOOR JY PLANTED NEEM

Moenie gebruik nie:
 • aas u hipersensitief (allergies) vir enige van die bestanddele in PLANTED is
Oor die algemeen moet gesondheidsaanvullings nie bedoel wees vir verskaffing aan kinders onder die ouderdom van sewe (7) maande nie, tensy dit medies geregverdig is om aanvulling te kry.

Wees veral versigtig met PLANTED

Raadpleeg 'n geneesheer voor gebruik as u swanger is, beoog om swanger te raak of borsvoed. 'n Afwisselende dieet is die doeltreffendste en veiligste manier om goeie voeding, gesondheid, liggaamsamestelling sowel as geestelike en fisieke prestasies te bewerkstellig

HOE OM PLANTED TE GEBRUIK

Neem een kapsule een keer per dag of soos aangedui deur 'n geneesheer.

MOONTLIKE NEWE-EFFEKTE

PLANTED kan newe-effekte hê. Nie alle newe-effekte wat vir hierdie medisyne aangemeld is, is by hierdie pamflet ingesluit nie. As u algemene gesondheid vererger of as u 'n onbehoorlike effek ervaar tydens die gebruik van hierdie medisyne, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies. Vertel u dokter as u een van die volgende opmerk:
 • Hipersensitiwiteitsreaksie (soos uitslag)
Stel u dokter of apteker in kennis as u newe-effekte opmerk wat nie in hierdie pamflet genoem word nie.

BERGING EN WEGDOEN VAN PLANTED

Berg alle medisyne buite bereik van kinders. Berg in 'n donker, droë plek by of onder 25˚C Hou die houer dig toe. Moenie gebruik na die vervaldatum wat op die bottel aangedui is nie.

AANBIEDING VAN PLANTED

Helder, glaskruik met aluminiumskroefdeksel.

IDENTIFIKASIE VAN PLANTED

Helder, grootte 00 kapsule gevul met bruin poeier.

REGISTRASIE NR.

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die SAHPRA geëvalueer vir die kwaliteit daarvan, veiligheid of beoogde gebruik nie

DATUM VAN PUBLIKASIE

Februarie 2022

TOEGANG TOT OOREENSTEMMENDE PROFESSIONELE INLIGTING

www.tuluasun.com