Category D: 33.7 Combination Product
Complementary Medicine:
Combination Product
This medicine has not been evaluated by the SAHPRA. This medicine is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Scheduling Status

S0

Proprietary Name and Dosage Form

Immune Capsules Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you IMMUNE is available without a doctor’s prescription. Nevertheless, you still need to use IMMUNE carefully to get the best results from it.
 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share IMMUNE with any other person.
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice.
 • You must see a doctor if your symptoms worsen or do not improve.

WHAT IMMUNE CONTAINS

The active substances are:
Ingredient Amount per 1 Capsule
Panax ginseng (Panax Ginseng)
[Root]
299,9 mg
Curcuma longa (Turmeric)
[Rhizome]
280 mg
Ascorbic Acid (Vitamin C) 120 mg
Astragalus membranaceus (Astragalus)
[Root]
50 mg
Selenium 0,1 mg
The other ingredients are:
 • veggie capsule
 • Sugar free

WHAT IMMUNE IS USED FOR

Used in Herbal Medicine to help maintain a healthy immune system. Used in Herbal Medicine as an adaptogen to help increase energy and resistance to stress. An antioxidant for the maintenance of good health. Source of antioxidants.

BEFORE YOU TAKE IMMUNE

Do not use:
 • if you are hypersensitive (allergic) to any of the ingredients in IMMUNE
 • if you are under the age of 18 years
 • if you are Pregnant and Breastfeeding
 • if you have an autoimmune disorder
 • if you have diabetes
 • if you are taking antidepressant medication, blood thinners or digoxin
 • if you have gall stones
 • if you have a bile duct obstruction
 • if you have stomach ulcers or excess stomach acid
In general, health supplements should not be intended for supply to any children under the age of seven (7) months old unless where supplementation is medically warranted.

Take special care with IMMUNE

A varied diet is the most effective and safe way to achieve good nutrition, health, body composition as well as mental and physical performance

HOW TO USE IMMUNE

Take one capsule once daily or as directed by a health care practitioner. Consult a health care practitioner for use beyond 3 months.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

IMMUNE can have side effects. Not all side effects reported for this medicine are included in this leaflet. Should your general health worsen or if you experience any untoward effect while taking this medicine, please consult your health care provider for advice. Tell your doctor if you notice any of the following:
 • Hypersensitivity reaction (such as a rash)
 • Insomnia
 • Anxiety
 • Headache
If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

STORING AND DISPOSING OF IMMUNE

Store all medicines out of reach of children. Store in a dark, dry place at or below 25˚C. Keep the container tightly closed. Do not use after the expiry date stated on the bottle.

PRESENTATION OF IMMUNE

Clear, glass jar with aluminium screw lid.

IDENTIFICATION OF IMMUNE

Clear, size 00 veggie capsule filled with orange/brown powder.

REGISTRATION NO.

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended us

DATE OF PUBLICATION

February 2022

ACCESS TO THE CORRESPONDING PROFESSIONAL INFORMATION

www.tuluasun.com

Kategorie D: 33.7 Kombinasieproduk
Aanvullende medisyne: Kombinasieproduk
Hierdie medisyne is nie deur die SAHPRA geëvalueer nie. Hierdie medisyne is nie bedoel om enige siekte te diagnoseer, behandel, genees of te voorkom nie.

skedulering status

S0

BENAMING EN DOSERINGSVORM

IMMUNE KAPSULES Lees die hele pamflet sorgvuldig deur, want dit bevat belangrike inligting vir u IMMUNE is beskikbaar sonder voorskrif van 'n dokter. Nietemin, moet U nog steeds IMMUNE noukeurig gebruik om die beste resultate daaruit te kry.
 • Bewaar hierdie pamflet. Miskien moet u dit weer lees.
 • Moenie IMMUNE met enige ander persoon deel nie.
 • Vra u apteker of u meer inligting of advies benodig.
 • U moet 'n dokter sien as u simptome vererger of nie verbeter nie.

WAT IMMUNE BEVAT

Die aktiewe stowwe is:
Bestanddeel Hoeveelheid per 1 Kapsule
Panax ginseng (Panax Ginseng)
[Wortel]
299,9 mg
Curcuma longa (Borrie)
[Risoom]
280 mg
Askorbiensuur (Vitamine C) 120 mg
Astragalus membranaceus (Astragalus)
[Wortel]
50 mg
Selenium 0,1 mg
Die ander bestanddele is:
 • groente-kapsule
 • Suikervry

WAT IMMUNE VOOR GEBRUIK WORD

 • Word gebruik in Kruie Geneeskunde om 'n gesonde immuunstelsel te handhaaf.
 • Word gebruik in Kruie Geneeskunde as 'n adaptogeen om energie en weerstand teen spanning te verhoog.
 • 'n Anitioksidant vir die handhawing van goeie gesondheid.
 • Bron van antioksidante.

VOOR U IMMUNE GEBRUIK

Moenie gebruik nie:
 • as u hipersensitief (allergies) vir enige van die bestanddele in IMMUNE is
 • as u jonger as 18 jaar is
 • as u swanger is en borsvoed
 • as u 'n outo-immuunversteuring het
 • as u diabetes het
 • as u ’n antidepressant, bloedverdunner of digoksien neem
 • as u galstene het
 • as u 'n obstruksie van die galbuis het
 • as u maagsere of oortollige maagsuur het
Oor die algemeen moet gesondheidsaanvullings nie bedoel wees vir verskaffing aan kinders onder die ouderdom van sewe (7) maande nie, tensy dit medies geregverdig is om aanvulling te kry.

Wees veral versigtig met IMMUNE

'n Afwisselende dieet is die doeltreffendste en veiligste manier om goeie voeding, gesondheid, liggaamsamestelling sowel as geestelike en fisieke prestasies te bewerkstellig

HOE OM IMMUNE te gebruik

Neem een kapsule een keer per dag of soos aangedui deur 'n geneesheer. Raadpleeg 'n gesondheidsorg-praktisyn vir gebruik langer as drie maande.

MOONTLIKE NEWE-EFFEKTE

IMMUNE kan newe-effekte hê. Nie alle newe-effekte wat vir hierdie medisyne aangemeld is, is by hierdie pamflet ingesluit nie. As u algemene gesondheid vererger of as u 'n onbehoorlike effek ervaar tydens die gebruik van hierdie medisyne, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies. Vertel u dokter as u een van die volgende opmerk:
 • Hipersensitiwiteitsreaksie (soos uitslag)
 • Slapeloosheid
 • Angs
 • Hoofpyn
Stel u dokter of apteker in kennis as u newe-effekte opmerk wat nie in hierdie pamflet genoem word nie.

BERGING EN WEGDOEN VAN IMMUNE

Berg alle medisyne buite bereik van kinders. Berg in 'n donker, droë plek by of onder 25˚C Hou die houer dig toe. Moenie gebruik na die vervaldatum wat op die bottel aangedui is nie.

AANBIEDING VAN IMMUNE

Helder, glaskruik met aluminiumskroefdeksel.

IDENTIFIKASIE VAN IMMUNE

Helder, grootte 00 groente-kapsule gevul met oranje / bruin poeier.

REGISTRASIE NR.

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die SAHPRA geëvalueer vir die kwaliteit daarvan, veiligheid of beoogde gebruik nie

DATUM VAN PUBLIKASIE

Februarie 2022

TOEGANG TOT OOREENSTEMMENDE PROFESSIONELE INLIGTING

www.tuluasun.com